Suvestinis katalogas
Paieška | Statistika |
Naudinga informacija
Pradžia Naudinga informacija

DOKUMENTŲ TIPAI IR FORMOS, KURIŲ ĮRAŠAI KAUPIAMI SUVESTINIAME KATALOGE


Lietuvos bibliotekos pagal savo paskirtį ir komplektavimo profilį labai skirtingos. Suvestinio katalogo uždavinys - atspindėti jų fondus ir teikti Lietuvos vartotojams informaciją apie Lietuvoje sukauptus dokumentus, todėl LIBIS Suvestiniame kataloge (S-K) atspindimi įvairių tipų ir formų, skirtingos paskirties ir informacijos pobūdžio dokumentai. (Dokumentas - medžiaginė laikmena (popierinė, magnetinė ar kt.) su joje įrašyta informacija, skirta vartojimui ir saugojimui. Pagal informacijos įrašymo būdą skiriamas garsinis, grafinis ir regimasis dokumentas).