Suvestinis katalogas
Paieška | Statistika |
Naudinga informacija
Pradžia Naudinga informacija

SUVESTINIO KATALOGO APIBRĖŽIMAS


Vis didėjantis bibliotekų vaidmuo bei jų galimybės per pastaruosius šimtmečius ir vis didėjantys dokumentų srautai, pareikalavo racionaliau organizuoti bibliotekų darbą. Katalogavimas visose pasaulio šalyse apibūdinamas kaip daugiausia darbo sąnaudų ir aukščiausios kvalifikacijos reikalaujantis procesas, kuris dubliuojamas šimtus kartų įvairiose šalyse tam pačiam dokumentui aprašyti. Tai bene pati didžiausia bibliotekininkystės problema per pastaruosius keletą šimtmečių.

Vienas svarbiausių Suvestinio katalogo uždavinių - panaikinti katalogavimo procesų dubliavimą ir padaryti šio proceso rezultatus prieinamais šalies ir užsienio bibliotekų vartotojams. Daugelyje šalių pripažįstama, kad toks kelias šiam tikslui siekti yra Suvestinių katalogų sudarymas, kuriant bendro naudojimo bibliografines duomenų bazes.

Kuriami atskiros šalies, regiono, žinybų bibliotekų bei atskirų dokumentų rūšių Suvestiniai katalogai, pvz., Europos mokslinių bibliotekų susivienijimas (Consortium of European Research Libraries) kuria Suvestinį senųjų knygų (1455-1840) katalogą "Eureka". Jo sudaryme dalyvauja Italijos, Kroatijos, Didžiosios Britanijos, Švedijos bibliotekos.

Pirmoji paskirstyto katalogavimo duomenų bazė pradėta 1971 m. - OCLC (Ohaio College Library Center), į jos sudarymą įsijungė 70 bibliotekų. 1978 m. šioje duomenų bazėje buvo jau 4,2 milijonai bibliografinių įrašų, kuriais naudojosi 1.600 bibliotekų.

Didžiulis OCLC ekonominis efektas paskatino ir kitas šalis kurti savo šalyse bibliografinių duomenų bazes, atliekančias Suvestinių katalogų funkcijas.

Daug šioje srityje yra nuveikusi Kanada, kur funkcionuoja BALLOTS bibliografinė duomenų bazė Stanfordo Universitete bei OLLCS Unicat System Ontario universitete.

Garsi yra NELINET - Anglijos bibliografinė duomenų bazė, vykdanti ir Suvestinio katalogo funkcijas.

Daugelio šalių egzistuojančių bendrų bibliografinių duomenų bazių, atliekančių tuo pačiu metu ir Suvestinių katalogų funkcijas, analizė parodė, kad šis kelias efektyviausias, siekiant racionaliai naudoti informacijos, kadrų bei materialinius-techninius išteklius.

Šiame projekte Suvestinio katalogo (S-K) terminu apibūdinama Lietuvos bibliotekų bendro naudojimo bibliografinė duomenų bazė, kuriama jungtinėmis bibliotekų pajėgomis. Jo sudaryme gali dalyvauti visos šalies bibliotekos, pasirašiusios bendradarbiavimo sutartį ir teikiančios į S-K bazes nustatytos formos įrašus.

Šiuo metu užsienio leidinių Suvestinio katalogo sudaryme dalyvauja per 80 Lietuvos bibliotekų.