Suvestinis katalogas
Paieška | Statistika |
Naudinga informacija
Pradžia Naudinga informacija

ĮRAŠŲ PATEIKIMO Į SUVESTINIO KATALOGO DUOMENŲ BAZĘ TVARKA


Suvestinis katalogas (SK) - bendras visų LIBIS dalyvių elektroninis katalogas, jungiantis į vieną visumą informaciją apie Lietuvos bibliotekose saugomus dokumentus. SK galima rasti rasti informaciją apie įvairių tipų dokumentus: knygas (taip pat ir Brailio raštu), periodinius ir tęstinius leidinius, garso bei vaizdo įrašus, natas, žemėlapius, rankraščius, disertacijas, elektroninius dokumentus, grafiką ir kt.

Bibliotekos, dalyvaujančios SK kūrime, bibliografinius įrašus kuria UNIMARC formatu, įrašų importui/eksportui naudojamas bibliografinių duomenų mainų standartas ISO 2709. Įrašus SK bibliotekos rengia kooperacijos pagrindais, kas padeda išvengti katalogavimo ir kitų procesų dubliavimo, sutrumpina įrašo parengimo laiką.

Naudojant LIBIS programinę įrangą, bibliotekos turi galimybę kopijuoti įrašus iš SK ar savarankiškai juos kurti. Bibliografinių įrašų į SK pateikimo prioritetai nustatomi atsižvelgiant į bibliotekų funkcijas bei fondų komplektavimo profilį. Lietuvoje ir lietuvių kalba užsienyje leistų dokumentų bibliografinius įrašus į SK pateikia Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Kitos bibliotekos, gavusios tą patį dokumentą, gali nusikopijuoti bibliografinį įrašą iš SK. Bibliotekos, gavusios užsienyje leistus dokumentus ir jų įrašų neradusios SK, juos sukuria savarankiškai. Biblioteka, pateikusi į SK naujai sudarytą įrašą, yra jo autorė.

Nustatytu periodiškumu vyksta bibliografinių įrašų eksportas iš bibliotekų katalogų ir jų importas į SK duomenų bazę (DB). Importuojami korektiški, UNIMARC formatu pagal patvirtintas taisykles sukurti įrašai. Neatitinkantys reikalavimų bibliografiniai įrašai grąžinami bibliotekoms redagavimui, SK DB bibliografiniai įrašai neredaguojami.