Suvestinis katalogas
Paieška | Statistika |
Naudinga informacija
Pradžia Naudinga informacija

ĮRAŠŲ Į SUVESTINIO KATALOGO DUOMENŲ BAZES PATEIKIMO TVARKA


LIBIS projekte Suvestinis katalogas (S-K) apibrėžiamas kaip bendro naudojimo duomenų bazė. Įrašus S-K bazėms bibliotekos rengia kooperacijos pagrindais, kas padeda išvengti Lietuvos ir užsienio dokumentų bibliografavimo, katalogavimo ir kitų procesų dubliavimo, sutrumpina įrašo parengimo laiką. Informacija apie dokumentą į S-K įvedama tik vieną kartą, todėl įrašas turi būti korektiškas, parengtas UNIMARC formatu pagal nacionalines taisykles ir Suvestinio katalogo dokumentuose numatytus reikalavimus.

Lietuvos bibliotekos pagal savo paskirtį ir funkcijas labai skirtingos, todėl įrašų į S-K bazes pateikimo prioritetai nustatomi atsižvelgiant į bibliotekų funkcijas bei fondų komplektavimo profilį.

Lietuvoje ir lietuvių kalba užsienyje leistų dokumentų bibliografinius įrašus į S-K bazes pateikia Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (LNB).

LNB Bibliografijos ir knygotyros centras gauna Lietuvoje leistų dokumentų privalomąjį egzempliorių, kaupia nacionalinės spaudos archyvą bei rengia Nacionalinės bibliografijos duomenų bazę (NBDB). Ją sudaro einamoji valstybinė bibliografija, retrospektyvioji bibliografija, nacionalinė vardų ir antraščių duomenų bazė (NV/AB). Bibliografijos ir knygotyros centre rengiamos ir faktografinės duomenų bazės (ISBN, ISSN, ISMN). Tų bazių pagrindu LNB parengia ir nustatyta tvarka, pagal S-K dokumentuose numatytus reikalavimus sutvarkytus įrašus pateikia į S-K bazes.

Užsienio dokumentų įrašai į S-K pateikiami tokia tvarka:

Bibliotekos, kurioms suteiktas kurios nors tarptautinės organizacijos depozitinės bibliotekos statusas, į S-K duomenų bazes pateikia tų organizacijų leistus dokumentų bibliografinius įrašus: Tarptautinių organizacijų depozitinės bibliotekos kaupia ir saugo pilnus jų dokumentų ir leidinių rinkinius, kartais gauna jau parengtus jų bibliografinius įrašus bei turi teisę naudotis dialogo režimu tų organizacijų bibliografinėmis duomenų bazėmis, todėl jos turi galimybę S-K įrašus pateikti operatyviau ir kokybiškesnius.

Bibliotekos, Suvestinio katalogo dalyvės, gavusios kitus užsienyje leistus dokumentus ir jų įrašų neradusios S-K bazėse, juos sudaro savarankiškai arba konvertuoja iš atitinkamų užsienio duomenų bazių, juos koreguoja, pildo ir nustatyta tvarka perduoda į S-K OC. Biblioteka, pateikusi į S-K naujai sudarytą įrašą, yra jo autorė. Jei įrašas nesudarytas, o nukopijuotas iš CD-ROM'o ar užsienio duomenų bazės, nurodoma, iš kur įrašas kopijuotas bei UNIMARC 801 lauke pateikiami duomenys apie biblioteką, kuri įrašą nusikopijavo. Kitos bibliotekos, gavusios tą patį dokumentą ir norinčios taisyti ar keisti S-K duomenų bazėse (bibliografinių įrašų, vardų ar antraščių) esantį įrašą, užpildo nustatytos formos dokumentą, kuriame nurodo priežastis, kodėl reikia keisti ar taisyti įrašą, ir jį pateikia S-K OC.

LIBIS valdyba arba S-K vadovybė sprendžia, iš kurių užsienio duomenų bazių gali būti (arba turi būti) konvertuojami įrašai. Šis sprendimas turi būti įrašytas į S-K nuostatus ir privalomas visoms dalyvėms. Bibliografiniai įrašai iš pasaulio duomenų bazių į S-K tiesiogiai nekonvertuojami, nes LIBIS projekte numatyta, kad S-K OC nevykdys katalogavimo funkcijos, naujų bibliografinių įrašų nesudarinės.