Suvestinis katalogas
Paieška | Statistika |
Naudinga informacija
Pradžia Naudinga informacija

Tarpbibliotekiniai mainai (TBA)


Suvestinio katalogo nuostatuose nurodoma, kad bibliotekos, Suvestinio katalogo dalyvės, pasirašę TBA bendradarbiavimo sutartį, gali užsakyti kitose bibliotekose saugomus dokumentus. Knygų mainai vyksta tik tarp bibliotekų ir visi turtiniai įsipareigojimai tenka bibliotekai, pasiskolinusiai dokumentą.

TBA funkcija realizuojama tokia tvarka:

  • reikiamo dokumento paieška atliekama Suvestinio katalogo OPAC,
  • dokumento nustatytos formos užsakymas siunčiamas į biblioteką, dokumento savininkę,
  • biblioteka, dokumento savininkė, per numatytą laiką išsiunčia dokumentą; jei negali to padaryti (neišduodamas, užimtas ir t.t.), dialogo režimu siunčia atsakymą ir nurodo priežastį, kodėl negali išsiųsti dokumento.

Dokumentų išdavimo, grąžinimo ir neigiamų atsakymų apskaitos kontrolė automatizuota.