Suvestinis katalogas
Paieška | Statistika |
Naudinga informacija
Pradžia Naudinga informacija

OPAC (Online Public Access Catalog)


S-K OPAC suteikia galimybę visiems informacijos vartototojams gauti pilną informaciją dialogo režimu apie visus dokumentus, kurių bibliografinius įrašus Suvestinio katalogo dalyviai pateikė į S-K. OPAC naudojamas:

 • visų informacijos vartotojų užklausoms vykdyti,
 • LIBIS dalyvių ir kitų bibliotekų kataloguotojų, TBA, informacijos darbuotojų poreikiams,
 • Suvestinio katalogo personalas OPAC naudoja, atlikdamas duomenų kokybės kontrolę, tam tikrų duomenų analizę ir koregavimą,
 • paieškos laukų pavadinimai, "Pagalba" ir bibliotekų, S-K dalyvių, pavadinimai pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis, informacijos paieška atliekama lygiagrečiai visose duomenų bazėse.

OPAC turi garantuoti galimybę:

 • ieškoti pagal apibrėžtus įrašo elementus ir jų kombinacijas:
   Reikšminį žodį/Autorių/Antraštę/Dalykines rubrikas/UDK indeksą/ISSN/ISBN/ISMN,
 • paiešką pagal reikšminį žodį apriboti pagal:
   Biblioteką/Dokumento rūšį ir Tipą/Žanrą/Leidėją/Leidimo metus/Kalbą,
 • išvesti ekrane pilną bibliografinį ir vardų, antraščių ir dalykų (authority) įrašą UNIMARC ir paprasta forma,
 • išvesti ekrane bibliografinį ir vardų, antraščių ir dalykų (authority) įrašą išvedimo formatu,
 • išvesti bibliografinį įrašą su jam priklausančiais saugojimo šifrais,
 • išvesti bibliografinį įrašą su jam priklausančiais vardų, antraščių ir dalykų (authority) įrašais,
 • peržiūrėti pradmenų ir dalykinių rubrikų sąrašą,
 • išsaugoti paieškos rezultatus ir juos atspausdinti,
 • sudaryti galimybę ieškoti išorinėse duomenų bazėse per Z 39.50 protokolą.

Pagrindiniai informacinio aprūpinimo kokybės kriterijai galėtų būti informacijos vartotojų per OPAC skaičius bei randamų tinkamų dokumentų skaičius. Apskaitą vykdo programa.