Suvestinis katalogas
Paieška | Statistika |
Naudinga informacija
Pradžia Naudinga informacija

Duomenys apie dokumento saugojimo (fondų) vietą


Informacijos apie dokumento saugojimo (fondų) duomenų pateikimo funkcija turi sudaryti galimybę:

Bibliotekoms

  • pateikti S-K naują įrašą su dokumento saugojimo vietos duomenimis (bibliotekos pavadinimu, sigla, saugojimo šifrais),
  • S-K esantį įrašą papildyti savo bibliotekos dokumento saugojimo duomenimis,
  • pasikeitus dokumento saugojimo sąlygoms, įraše pakeisti dokumento saugojimo duomenis,
  • panaikinti įraše bibliotekoje nurašyto dokumento saugojimo duomenis.

Vartotojui

  • suteikti informaciją apie dokumento saugojimo vietą.