Suvestinis katalogas
Paieška | Statistika |
Naudinga informacija
Pradžia Naudinga informacija

Įrašų į Suvestinį katalogą pateikimo formos


Bibliotekos, suvestinio katalogo dalyvės, naujus, pataisytus įrašus bei jų papildymus į S-K bazes perduoda elektroniniu paštu, diskeliu ar kita kompiuterine forma, o užpildę UNIMARC formato nustatytos formos dokumentus ir popierine forma.

Įrašai pateikiami, kai biblioteka į bibliografinių įrašų bazę perduoda:

 • naujai sudarytą įrašą,
 • S-K esantį įrašą papildo naujais UDK indeksais,
 • S-K esantį įrašą papildo savo parengtomis dalykinėmis rubrikomis,
 • S-K esantį įrašą papildo savo bibliotekos dokumento saugojimo duomenimis,
 • S-K esančiame įraše nori panaikinti ar pakeisti savo bibliotekos dokumento saugojimo duomenis.

S-K bibliografinių įrašų bazėje dokumentas atpažįstamas, kai sutampa:

 • tarptautinis standartinis dokumento numeris (ISSN, ISBN, ISMN),
 • įrašo pradmuo,
 • pagrindinė antraštė,
 • leidimo vieta,
 • leidėjas,
 • leidimo metai.

Kai nesutampa vienas iš nurodytų elementų, įrašas talpinamas į laikiną bazę ir S-K OC darbuotojas nustato, kad:

 • pateiktas naujas dokumento įrašas ir jis jungiamas į pagrindinę S-K bibliografinių įrašų bazę,
 • pateiktas klaidingas įrašas ir jis grąžinamas autoriui pataisyti.

Vardų ir antraščių bazei UNIMARC/A formato nustatytos formos dokumentus pateikia, kai:

 • pradmuo ar kiti duomenys sunorminami ir į bazę pateikiamas naujas įrašas,
 • sunormintas pradmuo užregistruotas bazėje, bet įrašas papildomas nauja antrašte,
 • duomenys bazėje netikslūs ir pateikiami įrašo pataisymai ar papildymai.

Duomenis į Suvestinio katalogo duomenų bazes, užpildę nustatytos formos dokumentus, bibliotekos pateikia kompiuterinėse laikmenose. Bibliotekoms, kurios neturi galimybės pateikti S-K įrašų kompiuterine forma, laikinai turėtų būti leista nustatytos formos UNIMARC formato dokumentus užpildyti ir pateikti popierine forma. Duomenis į bazę S-K OC suvestų operatorius.