Suvestinis katalogas
Paieška | Statistika |
Naudinga informacija
Pradžia Naudinga informacija

S-K kaupiami ir saugomi šių tipų dokumentų bibliografiniai įrašai:

 • knygų (knyga - dažniausiai kodekso pavidalo leidinys, turintis daugiau kaip 48 puslapius),
 • brošiūrų (knygos pavidalo leidinys, turintis ne mažiau negu 4, bet ne daugiau kaip 48 puslapius),
 • daugiatomių leidinių (leidinys iš dviejų ar daugiau tomų),
 • serialinių leidinių (periodinių, tęstinių ir serijinių leidinių apibendrinamasis pavadinimas),
   periodinių leidinių (reguliariai leidžiamas leidinys, dažniausiai tuo pačiu pavadinimu, vienodai apipavidalintas, numeruotas bei datuotas, paprastai vienodos apimties ir formato),
   laikraščių (periodinis leidinys, kuriame spausdinama operatyvi informacija aktualiausiais klausimais),
   žurnalų (subrošiūruotas periodinis leidinys, dažniausiai su viršeliu),
 • tęstinių (leidinys, kurio dalys (tomai, sąsiuviniai ar kt.) leidžiami neapibrėžto laiko tarpais),
 • serijinių leidinių (vienos paskirties ar tematikos leidiniai, turintys tą pačią antraštę ar vienodai apipavidalinti),
 • biuletenių (periodinis arba tęstinis žinybos leidinys, kuriame skelbiama oficiali su tos žinybos veikla susijusios tematikos medžiaga; trumpas oficialus pranešimas apie visuomenei svarbų įvykį ar reikalą),
 • oficialiųjų dokumentų (įstatymų, sutarčių, teisinių dokumentų),
 • kartografijos (vaizdinis dokumentas, kurio pagrindinę dalį sudaro žemėlapiai, vietovių planai, schemos ir kt.),
   žemėlapių (kartografijos dokumentas, kuriame pateiktas sumažintas žemės ar kito dangaus kūno paviršiaus ar jo dalies atvaizdas plokštumoje),
   atlasų (kurios nors teritorijos ar tematikos žemėlapių rinkinys; kurios nors žinių srities (anatomijos, botanikos ir pan.) vaizdų knyga),
 • natų (partitūrų) (leidinys (ar kita laikmena), kurio pagrindinę dalį sudaro vienas ar keli natomis užrašyti muzikos kūriniai),
 • garsinių dokumentų (dokumentas, kuriame užfiksuota garsinė (garsais pateikiama ir suvokiama) informacija. Pvz. patefono plokštelė, magnetinė juosta, CD ir kt.).