Suvestinis katalogas
Paieška | Statistika |
Naudinga informacija
Pradžia Naudinga informacija

SUVESTINIO KATALOGO BAZĖS


Bibliogarafinių įrašų bazėje kaupiami visų Suvestinio katalogo duomenų bazėse atspindimų dokumentų bibliografiniai įrašai. (Bibliografinis įrašas - nustatyta tvarka pateikti bibliografiniai duomenys apie dokumentą (jo dalį ar grupę dokumentų), pagal kuriuos jis atpažįstamas ir ieškomas kataloge).

Vardų, antraščių ir dalykų (authority) įrašų duomenų bazių paskirtis - užfiksuoti kompiuterinėje laikmenoje originalią arba sunormintą pagal nacionalines katalogavimo taisykles formą, nurodant kitus naudojamus variantus.